Best Seller

5 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. Wagyu Tenderloin S/Off, No.4-5 - Westholme

  ฿2,000.00
  เนื้อ Australian Wagyu
 2. Wagyu Prime Ribs, No.4-5 - Westholme

  ฿1,350.00
  เนื้อ Australian Wagyu
 3. Wagyu Prime Ribs (T/HAWK) No.4-5 - Westholme

  ฿1,380.00
  เนื้อ Australian Wagyu
 4. Wagyu Short Rib, Bone in 3 rib No.4-5 - Westholme

  ฿1,050.00
  เนื้อ Australian Wagyu
 5. Duck Foie Gras Grand Cuisine,400gr

  ฿2,400.00

  ตับเป็ดนำเข้าจากฝรั่งเศส

5 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก